چرا همزیستی مسالمت آمیز ایران با طالبان قابل اعتماد نیست؟

در دهه‌های اخیر، افغانستان شاهد شکست‌های متعدد مذاکرات صلح بوده است. مذاکرات پیچیده اخیر با طالبان هنوز بسیار نوپاست و ایران به جای صورت بندی گفتمان این مذاکرات سعی دارد خود را با تاثیرات این مذاکرات منطبق کند. در این فضای غبارآلود تنها یک چیز مشخص است: همزیستی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی ایران با طالبان […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies