ترکیب اقتصادی یاران محجوب و ربیعی و حامیان روحانی!

صندوق بازنشستگی کشوری یکی از هفده شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی است که نام اعضای هیات مدیره آن مشخص شده است. تا کنون اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا محرمانه بوده است و کسی نمی‌دانست این شرکت‌ها توسط چه اشخاص و احزابی مدیریت می‌شوند. پی سی سویت– از سال ۱۳۶۵ که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies